കൊച്ചുമക്കളുടെ സെല്‍ഫി വീഡിയോയില്‍ അമ്മുമ്മ കിണറ്റില്‍ വീഴുന്നത് പതിഞ്ഞു; സംഭവം ആലപ്പുഴയില്‍

0
563

കൊച്ചുമക്കളുടെ സെല്‍ഫി വീഡിയോയില്‍ അമ്മുമ്മ കിണറ്റില്‍ വീഴുന്നത് പതിഞ്ഞു; സംഭവം ആലപ്പുഴയില്‍